Тиендзин

35
35
35

Международен контейнерен терминал Tianjin Port Pacific

Tianjin Hongqiao център за услуги на пазара на недвижими имоти

Тиендзин туристическа група

35
35

Tianjin Metallurgical Iron Material Processing Co., Ltd

CCCC първи навигационен инженерен институт за проучване и проектиране (Тиендзин)