Тиендзин

35
35
35

Международен контейнерен терминал на пристанище Тиендзин

Център за обслужване на пазара на недвижими имоти в Тиендзин Hongqiao

Туристическа група в Тиендзин

35
35

Металургична обработка на желязо в Тиендзин Co., Ltd.

Първо проучване на CCCC и Институт за проектиране (Tianjin)